13
Sam, Apr
1 Articole noi

Mai bine mai tarziu decat niciodata

IPJ Giurgiu

Actualitate
Tipografie

Exact ca si la primul tur de scrutin, politia a tinut deoparte informatiile care în mod normal ar fi trebuit facute publice. În ciuda faptului ca oamenii din presa au auzit si chiar au asistat la multe nereguli petrecute în ziua alegerilor prezidentiale, nereguli înregistrate atât în interiorul sectiilor de vot cât si în afara acestora, nimic nu a putut fi confirmat de catre cei care ar fi trebuit sa îsi faca datoria pe deplin.

Nu se stie cine si ce a avut de câstigat ?inând ascunse aceste evenimente îns? este clar c? totul a însemnat defapt o strategie bine pus? la punct a reprezentan?ilor din structurile menite s? apere legea. Surprinz?tor, la mai bine de 24 de ore, de când au avut loc alegerile, Inspectoratul Jude?ean de Poli?ie Giurgiu trimite un comunicat de pres?, la orele prânzului. A?a se face c? abia luni, pe 17 noiembrie, suntem anun?a?i c? la nivelul jude?ului au fost înregistrate 22 de situa?ii privind „posibile” înc?lc?ri ale legii în leg?tur? cu desf??urarea campaniei electorale ?i a procesului de votare. Din acestea, 12 sesiz?ri nu s-au confirmat, iar una a fost direc?ionat? spre solu?ionare c?tre Biroul Electoral Jude?ean Giurgiu. În acela?i timp au fost constatate un num?r de patru infrac?iuni ?i au fost aplicate cinci amenzi în valoare de 5.200 de lei. Cum era de a?teptat, cele mai multe reclama?ii au fost legate de transportul persoanelor cu diverse mijloace auto, c?tre sec?iile de votare. Se pare c? nu au lipsit nici reclama?iile privind sf?tuirea aleg?torilor cu privire la candidatul pe care ar trebui s?-l voteze. Dup? ziua de duminic?, adicî tot luni, la Poli?ie au fost înregistrate ?i alte patru sesiz?ri privind s?vâr?irea unor fapte penale. În fiecare dintre acest caz, în prezent, se efectueaz? cercet?ri sub coordonarea unit??ii de Parchet competente. ?i de aceast? dat? sesiz?rile privesc coruperea aleg?torilor, violarea confiden?ialit??ii votului, lovire ?i alte violen?e. În alt? ordine de idei, din acela?i comunicat afl?m c? la cele 244 de sec?ii de votare înfiin?ate în jude?, paza a fost asigurat? de un num?r de 120 de poli?i?ti, 140 de jandarmi, 190 de poli?i?ti de frontier? ?i 100 de lucr?tori ai I.J.S.U. Chiar dac? vocea acestei institu?ii nu s-a f?cut deloc auzit?, duminic?, pe 16 noiembrie, poli?i?tii ne spun c? cei de la Serviciul Rutier au organizat mai multe filtre pe drumurile jude?ene ?i na?ionale. Astfel, au fost verificate aproape 100 de autovehicule care se ocupau cu transportul public de persoane, dintre care: 77 de microbuze, 7 autocare ?i 15 autobuze.