13
Sam, Apr
1 Articole noi

Actiuni de audit desfasurate la nivelul judetului de Camera de Conturi Teleorman

Camera de Conturi Teleorman

Actualitate
Tipografie

Potrivit Programului de activitate aprobat de Plenul Curţii de Conturi pentru anul 2017, Camera de Conturi Teleorman a avut de efectuat, la nivelul unităţilor administrative-teritoriale, un număr total de 43 de acțiuni de control si audit. Pana la finele anului trecut au fost realizate 33 de verificari.

Potrivit Programului de activitate aprobat de Plenul Curţii de Conturi pentru anul 2017, Camera de Conturi Teleorman a avut de efectuat, la nivelul unităţilor administrative-teritoriale, un număr total de 43 de acțiuni de contro/audit, din care:
- 34 misiuni de audit financiar;
- 1 misiune de audit al performanţei;
- 8 acțiuni de control.
Până la data întocmirii prezentului raport, respectiv data de 24.11.2017, au fost finalizate un număr total de 33 de acțiuni de control/audit din care: 28 misiuni de audit financiar, 1 misiune de audit al performanţei și 4 acțiuni de control.
Din totalul de 268 ordonatori de credite existenţi în aria de competenţă a Camerei de Conturi Teleorman sunt 98 - ordonatori principali de credite și 170 - ordonatori terţiari de credite.
Potrivit programului său de activitate, în anul 2017, Camera de Conturi Teleorman a desfăşurat sau are în desfăşurare acţiuni de control/audit la 82 de entităţi, din totalul de 313 existente, ce reprezintă 26,2%. Din cele 82 de entităţi cuprinse în programul de activitate, 78 sunt entităţi ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, iar 4 sunt societăţi comerciale de interes local.