23
Ma, Iul
0 Articole noi

Doi consilieri locali din Teleorman, declarati incompatibili

Consilieri incompatibili

Actualitate
Tipografie

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a doi consilieri locali din Teleorman, pentru contracte încheiate între consiliile locale și firme private în care aceștia, sau membri ai familiilor lor, au functii.

Este vorba despre consilierul local de la Silistea, Dorinel Chirita si fostul ales local din cadrul consiliului Rosiorii de Vede, Florea Lazar.
In urma unor controale efectuate, cei de la Agentia Nationala de Integritate, au declarat starea de incompatibilitate a doi consilieri locali din Teleorman. Primul, face parte din cadrul consiliului local Silistea, fiind vorba de Dorinel Chirita.
Al doilea declarat incompatibil, este fostul consilier local de la Rosiorii de Vede, Florea Lazar.
Potrivit articolului  90, alineeatele 1 si 2 din Legea 161/2003, „Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general,director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat  sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociare cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau cu regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. Prevederile se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local”. Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Chirita Dorinel nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Promo
Stiri

Cele mai

Block [footer] not found!