22
Vi, Sep
9 Articole noi

Comisie de dialog social, la sfarsitul saptamanii trecute

Dialog social

Administratie
Tipografie

La prefectura Teleorman, a avut loc la sfarsitul saptamanii comisia de dialog social. Pe ordinea de zi a intalnirii s-au aflat doua proiecte.  Doua subiecte au fost pe ordinea de zi a comisiei de dialog social, ce s-a desfasurat in data de 30 aprilie.

Primul a fost de Informare cu privire la Hotărârea pentru completarea Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice.
Totodata, au avut loc discuții cu patronatele în privința nevoii de formare a forței de muncă, stabilirea domeniilor în care este nevoie de forță de muncă specializată, în vederea formării acesteia prin programe ale AJOFM.
La punctul Diverse a fost prezentată situația concedierilor colective de la nivelul județului Teleorman, la data de 24.04.2015 fiind 840 de persoane prevăzute a fi concediate, de la 7 societăți comerciale.