23
Ma, Iul
0 Articole noi

Continua seria abuzurilor la prefectura Giurgiu

Administratie
Tipografie

Joi sear?, Executivul CJ Giurgiu a fost înstiintat c? singurele hot?râri ce fuseser? aprobate (cu unaminitate de voturi) în sedinta din 30 septemebrie au fost atacte de Prefectur?.

”Începând de ast?zi, pentru mine nu mai exist? no?iunea de doamna prefect, înlocuit? de ”Doamna Pix”. Este declara?ia f?cut? de pre?edintele Consiliului Jude?ean, Vasile Must??ea, în cea mai recent? conferin?? de pres?. Care au fost motivele ce l-au deteminat s? ajung? la o asemenea decizie afla?i din reportajul urm?tor.

Despre ?edin?a Consiliului Jude?ean din 30 septembrie - faimoasa ?edin?? în care noua majoritate ?i-a ar?tat mu?chii, s-a vorbit mult. Ce s-a spus doar la capitolul ”?i altele” era faptul c?, de?i, în mare parte, proiectele de hot?râre din acea ?edin?? au fost respinse, au existat, totu?i, 6 hot?râri adoptate cu unanimitate de voturi.

Executivul Consiliului a avut o mare supriz?, venit? din partea Institu?iei Prefectului, prima viza închiderea Centrului de la Bolintin Vale. În ”pachetul” de hot?râri atacate acum de Pefectur? se mai reg?sesc, printre aletele, ?i cele privind asocierea cu mai multe jude?e vecine, în vederea reabilit?rilor drumurilor jude?ene 503 ?i 504, lista cu investi?iile prioritare pe masterplanul jude?ului, dar ?i o hor?râre de acordare a 17 sprinjine financiare unor giurgiuveni afla?i în situa?ii dificile.

Must??ea spune c? abuzurile continue ale prefectului de Giurgiu vor fi aduse - din nou - la cuno?tin?a Guvernului, acesta inten?ionând s? înainteze memorii c?tre premier, vicepremier ?i c?tre ministrul de interne. ”Abuzurile prefectului de Giurgiu nu mai au limite. Toate procesele intentate împotriva Consiliului Jude?ean au fost pierdute de Prefectur?, dar nimeni nu ia nicio m?sur? împotriva prefectei din Giurgiu”, afirm? pre?edintele Vasile Must??ea.

 

Promo
Stiri

Cele mai

Block [footer] not found!