22
Vi, Sep
9 Articole noi

Informare asupra principalelor actiuni si activitati a Finantelor Publice Teleorman

Comanescu Lefterie

Administratie
Tipografie

In cadrul ultimului colegiu porefectural a fost prezentata o informare privind activitatea desfasurata de finantele publice Teleorman in anul 2016.

In ceea ce priveste realizarea programului de încasări venituri bugetare acestea au fost realizate in procent de peste 100%. Realizarea programului de încasări venituri bugetare pe anul 2016 a constituit obiectivul principal al activităţii Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman. Veniturile bugetare programate a se încasa, transmise de Ministerul Finantelor Publice pe anul 2016, au fost de  555,73 milioane lei, valori nete, şi de 623,01 milioane lei, valori brute – inclusiv compensările şi rambursările de TVA.  Acestea au fost realizate in procent de peste 100%. Recuperarea creanţelor fiscale datorate bugetului general consolidat s-a făcut pe baza conformării voluntare la plată a contribuabililor şi prin aplicarea măsurilor de executare silita.
Tot in anul 2016 au fost efectuate în perioada ianuarie – decembrie un număr de 649 acţiuni de inspecţie fiscală, din care: 265 inspecţii fiscale la persoane juridice, 185 inspecţii fiscale la persoane fizice, 53 controale inopinate la persoane juridice, 105 cercetări la fata locului la persoane juridice, un control încrucişat la persoane juridice si 40 controale inopinate la persoane fizice.